Naslovi uroloških ambulant

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Njegoševa cesta 4, Poliklinika, 2. nadstropje, hodnik B, 1000 Ljubljana
Klinični oddelek za urologijo
Telefon: +386 1 522 26 89
E-naslov: urologija.ambulanta@kclj.si

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Oddelek za urologijo
Telefon: +386 2 321 14 77
E-naslov: marjeta.deicman@ukc-mb.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA
Ulica padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Oddelek za urologijo
Telefon: +386 5 330 10 06, +386 5 330 10 07
E-naslov: narocanje@bolnisnica-go.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
Polje 40, 6310 Izola
Urološka dejavnost
Telefon: +386 5 660 63 74
E-naslov: https://sb-izola.si/pacienti/narocanje/

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Oddelek za urologijo
Telefon: +386 2 882 34 00
E-naslov: urlamb@sb-sg.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Oddelek za urologijo
Telefon: +386 2 512 37 30
E-naslov: narocila@sb-ms.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Oddelek za urologijo
Telefon: +386 3 423 30 08
E-naslov: enarocanje@sb-celje.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Telefon: +386 4 586 80 00
E-naslov: narocanje@sb-je.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Telefon: +386 7 391 64 65

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED
Pod skalo 4, 4260 Bled
Telefon: +386 4 579 80 00

MEDUR, UROLOŠKA AMBULANTA, D. O. O.
Ljubljana
Kotnikova ulica 29, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 232 12 61, +386 1 232 12 62
Izola
Prešernova cesta 2, 6310 Izola
Telefon: +386 5 663 50 59

BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Ambulantni oddelki
Telefon: +386 5 707 40 63
E-naslov: info@bsezana.si

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Zdravstvena postaja Tabor, Jezdarska ulica 10, 2000 Maribor
Telefon: +386 30 479 890
E-naslov: urologija.jezdarska@zd-mb.si

ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 330 51 05
E-naslov: uroloska.ambulanta@zzd.si

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto